ÜNLÜ RESSAMLARIMIZ VE ESERLERİ

ŞEVKET DAĞ  (İstanbul 1876- İstanbul 1944)

İstanbul’da doğdu. Babası Kafkasya’dan göçle gelen deniz ön yüzbaşı Çerkes İsmail Kaptan’dı. İlk eğitimini Aşık Paşa’da Hacı Ferhat Okulu’nda, orta eğitimini Öğretmen okulunda yaptıktan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. 1897 de birincilikle mezun oldu. İstanbul’da kız ve erkek okullarında, Galatasaray Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı.1909’da kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı.1904 Atina, 1909 Münih, 1910 Sofya ve Brüksel sergilerinde eserleri sergilendi. Çeşitli ödüller ve madalyalar kazandı. 5. dönem Konya ve 6. Dönemde Siirt’ten milletvekili seçildi. Genellikle cami içi ve peysaj temalı eserleri başta İstanbul, Ankara, İzmir Resim ve Heykel Müzeleri olmak üzere çeşitli müze kurum ve özel koleksiyonlarında yer almaktadır.
Şevket Dağ. Hasan Vecih 1929 (Büyük Millet Meclisi bahçesindeki sergide).

ŞEVKET DAĞ

Şevket Bey meslektaşları arasında bir organizatördü. Onları bir araya getirir, meslek sohbetleri sağlardı. Bir ressam olan -daha sonra son halifeliğe seçilen Abdülmecid Efendi'nin şehzadeliğinde ve veliahtlığında en iyi dostu ve meslektaşı Şevket Bey'di. Şevket Bey onun himayesini sağlayarak Türk Ressamlar Cemiyeti'ni iki arkadaşı ile birlikte kurdu. Bunlar, Çallı İbrahim ile Hikmet Onat'tı. Resim tarihimizde bir temel taşı niteliğindeki Cemiyet, 10 Aralık 1919'da kuruldu. Cemiyet ilk toplantısını 11 Mart 1920 Perşembe günü yaptı. İlk toplantının kararları bu üç ünlü ressamımızın imzalarını taşımakta olup, özet olarak şöyledir:

"Birinci toplantı: Üyelerden ressam İbrahim (Çallı), Hikmet (Onat), Şevket (Dağ) Bey'ler hazır olduğu halde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.Veliaht-ı Saltanat (geleceğin padişahı) Abdülmecid Efendi Hazretleri'ne, Cemiyet'in kurulduğunu bildiren bir mektup yazılması.
2.Eserleriyle tanınmış olan meslektaşlara da bilgi verilmesi.
3.Kurucu üyelerden ressam Şevket Bey'in Genel Sekreterliğe seçilmesi.
4.Cemiyete mahsus etiketli zarf ve kâğıt basımı."

ŞEVKET DAĞYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !