Osmanlının Kullandığı Silahlar

Resim
Fitilli Tüfek (Ejderhan)

Milliyeti: Osmanlı
Dönemi: 16. yüzyıl
Kime Ait Olduğu: Sokullu Mehmet Paşa
Kitabe: Namlu gerisi sağı, Osmanlıca, beyzi yuva içinde: "Amel-i Yusuf Ağa"
Namlu gerisi solu, Osmanlıca, beyzi yuva içinde; "Sadrazam Mehmet Paşa"

Sokullu Mehmet Paşa

Osmanlı sadrazamı, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapmış, devlet yönetiminde büyük güç kazanmıştır.

1506 yılında Bosna'da doğdu, 12 Ekim 1579'da İstanbul'da öldü. 1519'da Edirne Sarayına getirildi. Burada eğitim gördükten sonra İstanbul'a gönderilerek Sultan Süleyman'ın özel hizmetine verildi. Enderun aşamalarından geçerek rikabdar, çuhadar, silahdar ve çeşnigirbaşı oldu. 1541'de büyük kapıcıbaşı oldu. 1546'da Barbaros Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine Kaptan-ı Deryalığa, 1549'da Rumeli Beylerbeyliğine atandı. 1554'teki Nahçıvan Seferindeki başarılarından dolayı vezirlikle ödüllendirildi. Kısa bir süre sonra da üçüncü vezir olarak kubbealtı vezirleri arasına katıldı. Bu tarihten sonra devlet yönetiminde daha etkin olmaya başladı. 1561'de ikinci vezir, 1565'te veziriazam oldu. Bu dönemde Kıbrıs'ın, Yemen'in ve Tunus'un alınmasında büyük başarılar göstermiştir.

III. Murat Devrinde Sokullu Mehmet Paşaya muhalif çevrenin, padişahın bir takım kişisel düşkünlükleriyle bütünleşmesinden sadrazamın gücü azalmaya başladı. 1579'da başkentteki gücü hemen hemen tükenmiş gibiydi. Geleneksel olarak düzenlenen bir divan toplantısında, derviş kılığındaki bir Boşnak'ın saldırısı sonucu öldü.

Sokullu Mehmet Paşa, aralıksız altmış yıl süren resmi görevleri boyunca hiç azledilmemiş, devamlı yükselmiştir. Bu özelliği ile Osmanlı Tarihinde yer alan tek yöneticidir.

Resim
Fitilli Tüfek

Milliyeti: Osmanlı
Dönemi: 17. yüzyıl başı
Kime Ait Olduğu: Silahtar Mustafa Paşa
Kitabe: Namlu gerisi sağı, Osmanlıca: "Silahtar Mustafa Paşa"

Silahtar Mustafa Paşa (Bosna ? - 1641)

Enderun'da yetişti. 1634'te Silahtar-ı Şehriyari, 1635'te vezirlikle padişah musahibi oldu. 1637'de görevine ek olarak Şam valiliği, 1638'de Kaptan-ı Deryalık verildi. Sultan İbrahim tahta çıkınca Kaptan-ı Deryalık'tan azledilerek Budin valiliğine, sonra da Rumeli beylerbeyliğine tayin edildi. Tamışvar Muhafızı olduğu sırada IV. Murat'a bağlılığı yüzünden idam edildi.

Resim
Çakmaklı Tabanca

Milliyeti: İngiliz
Dönemi: 18. yüzyıl sonu
Kitabe: "MORTIMER"

Mortimer ailesine ait atölye üretimidir. Mortimer atölyesi Londra'da 18. yüzyıl ikinci yarısından 19. yüzyıl ikinci yarısına kadar silah üretimi yapmıştır ve 1783-1802 yıllarında İngiliz Kraliyet ailesinin özel silah yapımcısı olarak çalışmıştır.

Resim
Çakmaklı Metris Tüfeği

Milliyeti: Osmanlı
Dönemi: 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı

Metris Tüfekleri

Metrislere (siper, istihkam), kale mazgallarına dayandırılarak, kundak altına yerleştirilen bir çatal ayak üzerinde kullanılan, kalın ve uzun namlulu, birden fazla kişi tarafından taşınan ağır bir tüfek tipidir. Bu tüfeklerin çatal ayaklar yardımıyla yerden destekli olarak ateşlenmesiyle, tüfeğin hem geri tepme hızı azaltılmış hem de hedefe isabetli atış yapması sağlanmıştır. Fitilli, çakmaklı ve kapsüllü ateşleme mekanizmaları uygulanmıştır.

Resim
Çakmaklı Tüfek

Milliyeti: Belçika
Dönemi: 19. yüzyıl başı

II. Mahmut'un (1808-1839) kıyafet değiştirerek bir kışlayı denetlemesi sırasında, kışla nizamiye nöbetçisi kendisini tanımayarak, bu tüfeğin dipçiği ile vurmak istemiştir. Nöbetçinin görevinde gösterdiği titizlik ve dikkati beğenen padişah, daha sonra kendisine vurulmak istenen bu tüfeği gümüşle kaplatmıştır.

Resim
Çakmaklı Tabanca (8 Namlulu)

Milliyeti: İngiliz
Dönemi: 19. yüzyıl başı
Kitabe: Mekanizma tespit levhası üzerinde: "LONDON" ve "W. PARKER"

İngiliz silah ustası William Parker tarafından yapılmıştır. W. Parker 1800-1840 yılları arasında III. George'un silah yapımcısı olarak çalışmıştır.

Resim
Kapsüllü Tabanca

Milliyeti: Alman
Dönemi: 19. yüzyıl
Kime Ait Olduğu: Hafız Mehmet Paşa
Kitabe: Kabzadaki pirinç plaka üzerinde: "Hafız Mehmet"
Kabza altında, "1844"
Saraydan yetişerek tebdil hasekisi oldu. Nizamiye Ordusunun kuruluşunda binbaşı, 1828'de miralay ve sonra süvari livası, 1833'te feriklikle İşkodra mutasarrıfı oldu. Sivas, Erzurum, Musul, Yanya, Üsküp, Bosna, Edirne, Konya ve Trabzon illerinde valilik yaptı. 1842'de Serasker Kaymakamlığı, 1843'te Belgrad Muhafızlığı görevlerinde bulundu. 1862'de Şeyhülharem oldu. 1864'te azledildi ve Medine'de kaldı. 3 Mayıs 1866'da vefat eden Mehmet Paşa top ve tüfek yapmakla uğraşırdı.

Resim
Kapsüllü Tabanca

Milliyeti: Alman
Dönemi: 19. yüzyıl ortaları
Kitabe: İki namlu arasındaki set üzerinde: "Wilh-Heinr Spengenbergin Suhl"
Almanya'da silah yapımcıları ile ünlü Suhl Bölgesi'nde 1605-1842 yıllarında çalışmış Wilh-Heinr Atölyesi üretimidir.

Resim
Kapsüllü Tabanca

Milliyeti: Fransız
Dönemi: 19. yüzyıl 2. yarısı
Kitabe: FNI Par Gastinne-Renette Arq. De L'EMPEREUR PARİS
Bulunduğu Salon: Ateşli Silahlar Salonu

Gastinne Renette ailesine ait atölye üretimidir. Düello tabancaları ile ünlü G. Renette atölyesi Paris'te 19. yüzyılda silah üretimi yapmış ve 1838-1880 yıllarında İspanya Kraliyet ailesinin özel silah yapımcısı olarak çalışmıştır.

Resim
Kapsüllü Düello Tabancaları

Milliyeti: Fransız
Dönemi: 19. yüzyıl 2. yarısı
Kitabe: Namlu kuyruğu üzerinde: "Le Page A Paris"
Le Page ailesine ait atölye üretimidir. Le Page atölyesi 1743-1920 yıllarında Paris'te silah üretimi yapmıştır. XV. Louis (1715-1774), XVI. Louis (1774-1791) ve Napolyon'un (1804-1815) özel silah yapımcısı olarak çalışmıştır.

Resim
İğneli Toplu Tabanca

Milliyeti: Belçika
Dönemi: 19. yüzyıl sonu
Kime Ait Olduğu: II. Abdülhamid
Kitabe: Namlu gövdesi üzerinde: "A. FRANCOTTE A LİEGE"
Liege'de 1845-1885 yıllarında çalışmış Auguste Francotte atölyesi üretimidir. Francotte ailesi yüzyıldan uzun bir süredir av silahları yapmıştır. Erken dönem parçalarından bazıları minyatür çakmaklı tabancalardır. Ancak bugün, bütün dünyada çok beğenilen, ince işçilikli av tüfekleri ile ünlüdür.

Resim
Şarjörlü Tabanca (Yarı Otomatik)

Milliyeti: Türk
Dönemi: 20. yüzyıl ilk yarısı
Kitabe: Namlu zırhı solu: "Radon Stys. Nuri Mod. 5"
Nuri Kıllıgil tarafından numune olarak yapılmıştır. Tabanca aksamının bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Polonya'da tamamlanmıştır.

alıntı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !